Som resultat av restriksjonene myndighetene har pålagt oss som virksomhet og innbyggere blir det ikke mulig å gjennomføre LNMs årsmøte som planlagt førstkommende tirsdag.

For at årsmøtet likevel skal kunne finne sted i henhold til vedtektene vil det gjennomføres via video-konferanse. Vi håper dessuten at dette formatet skal gi flere mulighet til å delta når geografiske begrensninger ikke er til stede.

Årsmøtets dokumenter:
Dagsorden
Årsberetning 2019
Kandidater til valg


⚠️ For at møtet skal kunne gjennomføres så hensiktsmessig som mulig ber vi om at evt. spørsmål og innspill til dagsorden sendes til daglig@lnm.no innen arbeidsdagens slutt mandag 23. mars..

⚠️ Signerte fullmakter må sendes inn pr. e-post (f.eks. ved avfotografering med mobiltelefon) innen arbeidsdagens slutt mandag 23. mars.

⚠️ Vi vil sende ut en ny e-post mandag 23. mars med ytterligere informasjon og teknisk veiledning for video-konferansen.

Spørsmål kan rettes daglig leder, Randi Thommessen på e-post, rth@lnm.no eller telefon, 900 81 685.