Om Tjuvlant (index)

Test

Some ingress

Tilgjengelige verk

Some other test

Bakgrunn for prosjektet

LNM skal sammen med fire andre kunstaktører utvikle og prøve ut nye metoder og modeller for synliggjøring av visuell kunst. Prosjektet er en del av Ekstraordinær satsing på synliggjøring og markedsføring av det visuelle kunstfeltet i regi av Kulturrådet.

Lånebetingelser