Søk om utstillingsplass i LNM for 2022! Søknadsfristen er 10. oktober og søknaden sendes inn via e-post til soknad@lnm.no.

For å stille ut må man være medlem i LNM - men frykt ikke; vi behandler søknader om medlemskap parallelt med utstillingssøknadene.

Søknaden skal inneholde følgende:

  1. CV, maks 2 A4-sider, i PDF-format
  2. Beskrivelse av kunstnerskap og utstillingsplan, maks 2000 tegn, i PDF-format
  3. Inntil 10 bilder i JPG-format, maks 2 MB per bilde

Søk om utstilling
Søk om medlemskap
Opptakskriterier for medlemskap
Tips til søknadene

Les mer på LNM.no/medlem