Open Call
Open Call

“Nordic Painting” är ett tre-årigt samarbetsprojekt under åren 2022 - 2024 mellan Nordisk kulturkontakt i Helsingfors och finska Målarförbundet (Taidemaalariliitto). Varje år genomförs inom ramen för ”Nordic Painting” ett utställningssamarbete tillsammans med en tredje part från ett annat nordiskt land. År 2022 är det Norge och Landsforeningen Norske Malere (LNM) som fungerar som samarbetspartner.

Genom ett Open call inbjuds medlemmar från de båda nationella målarförbunden till att ansöka om att delta i en samutställning som äger rum den 02.11 – 20.11.2022 på två platser i Helsingfors, dels i Målarförbundets galleri i centrala Helsingfors och dels i Nordisk kulturkontakts anrika lokaler på Sveaborg. Till denna tvådelade utställning väljer en jury ut två konstnärer från Norge samt två från Finland. Juryns medlemmar består av representanter från de båda nationella målarförbunden, samt från Nordisk kulturkontakt.

Tidpunkten för Open call är 10.01 – 23.01.2022.

Søknaden skal inneholde:

  • Én pdf med 5-10 bilder
  • CV og en prosjektbeskrivelse på engelsk, max 1. side.

Bilder i søknaden skal være av verk til denne utstillingen, tidligere verk og installasjonsbilder av tidligere utstillinger.

Sendes på mail til: søknad@lnm.no

Kunstnerne som blir plukket ut til å delta får et honorar på 500 EUR og får dekket transport, reise og opphold.

Juryen består av Annika Bergvik-Forsander fra Nordisk kulturkontakt, direktør Alina Manttari og konstnär Sampo Apajalahti fra Finska Målarförbundet, Randi Thommessen og Maiken Stene fra LNM.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nordisk kulturkontakt är en av Nordiska Ministerrådets kulturinstitutioner och dess syfte är att initiera och understöda samnordiska konst- och kulturprojekt, samt bidra till en ökad kunskap om nordisk samtida konst och kultur både i Finland och i övriga norden. I projektet ”Nordic Painting” fungerar Nordisk kulturkontakt som finansiär av kostnaderna för de nordiska gästkonstnärernas medverkan i utställningarna. Detta inkluderar transporter av konstverk, försäkringar, konstnärernas resor, logi, utställningsarvode etc.

Finnish Painters’ Union (Taidemaalariliitto) is a nation-wide artists’ association of professional painters founded in 1929. The Union has about 1400 members. It promotes visual arts and the professional and social interests of artists and provides its members with various services, such as guidance in legal matters and exhibition possibilities. One of the goals of the Finnish Painters’ Union is to increase the international recognition for Finnish contemporary art and painting. The Union is member of The Artists’ Association of Finland.

Union’s gallery is called tm•gallery. It was founded in 1967. tm•gallery, located in the center of Helsinki, has a versatile profile focusing on new Finnish painting. The gallery also organizes exhibitions in collaboration with art museums and other institutions. Annually in March the association organizes The Sales Event at Cable Factory, Helsinki. At the event, almost 1700 works by about 600 artists from all over Finland are on display.

tm•gallery has 12-16 exhibitions during a year. Exhibitions are chosen via an open call. It has 91 m2 and 4 metres high walls. There is one ceiling window and one window-wall by the entrance. Floor plan of the gallery can be found here: https://www.painters.fi/tmgalleria-esittely/. Address for the gallery is Erottajankatu 9B, Helsinki

More information about Finnish Painters’ Union can be found on the official website: https://www.painters.fi In addition, have a look at Finnish Painters website that is a platform for visual arts professionals to get acquainted with Finnish painting. The website was launched in October 2021 with 50 internationally-minded Finnish painters. https://finnishpainters.fi/painters/