SEMA, Stiftelsen Edvard Munchs Atelier eier og driver Edvard Munchs atelier på Ekely i Oslo der Munch levde og virket de siste tretti årene av sitt liv. Atelierbygningen ligger idyllisk til i Jarlsborgveien 14.

Rommer et stort atelier på 75 kvadratmeter, et mindre atelier med stort vindu på 40 kvadratmeter, samt et grafikkverksted i kjelleren. Fra 01.01.2018 til.30.04.2018 og fra 01.10.2018 til 31.12. 2018 er det store og lille atelieret tilgjengelig for leie. Grafikkverkstedet er tilgjengelig etter nærmere avtale.

Stiftelsen mottar driftsstøtte fra Oslo kommune og vil i år vurdere redusert atelierleie ved godt begrunnede  kunstprosjektet. Styret i SEMA imøteser søknader fra billedkunstnere med cv og billedmateriale innen 01.11.2017 Svar på søknaden vil bli gitt innen medio november.

Leiepriser per måned:
• Store atelier kr.10.000.  Lille atelier kr. 6000. Grafikkverksted: kr. 2800.
• Kunstnere som bor på Ekely: Store atelier kr. 8000. Lille atelier kr.5500. Grafikkverksted: kr. 2500.

I tillegg betaler man 1500 i forskudd på strøm, som avregnes og betales i henhold til forbruk. Søknaden sendes forretningsfører per e-post eller brev:

cgehrken@online.no Stiftelsen Edvard Munchs Atelier c/o Cathrine Gehrken Haldenvn. 69 1367 SNARØYA Tlf.:¬¬ 91802020