Det kunngjøres at årsmøtet i LNM holdes

Onsdag 24. mars 2020 kl.17.00.

Sted: Galleri LNM, Kongens gt. 2.

Forslag til saker til årsmøtet må sendes inn senest en måned før årsmøtet, 24. februar.

Ett styremedlem er til valg. Forslag til nytt styremedlem sendes til daglig@lnm.no. Foreslåtte styremedlemmer må være forespurt på forhånd.

Forslag til forespurte kandidater til nytt nominasjonsutvalg sendes også til daglig@lnm.no.

Alle mailhendvendelser som gjelder årsmøtet må ha tittellinje Årsmøte 2020.

Kun medlemmer som har betalt kontingent til LNM og NBK har

anledning til å fremlegge saker, samt stemme.

To stemmefullmakter pr. medlem kan medbringes.

Sakspapirer sendes medlemmene 2 uker i forveien.

Velkommen!