Nye portretter
Exhibition

Marianne Wiig Storaas

30. October – 23. November 2014

Vi har gleden av å invitere til Marianne Wiig Storaas’ (f. 1972) andre utstilling på Galleri LNM. Wiig Storaas er kjent for malerier som utfordrer portrettsjangere, der hun bruker tradisjonelt håndverk for å beskrive en kompleks samtid.

I Galleri LNM viser Marianne Wiig Storaas en ny portrettserie av venner. Utstillingen består av 10 oljemalerier i større format, hvor motivene er frontalt fremstilte mennesker som aktivt søker blikkontakt med betrakteren og innbyr til intimitet. Gjennom enkelt- og dobbeltportretter går Wiig Storaas inn i intimsværen og utforsker behovet vi har for å dokumentere og iscenesette oss selv. Ved å male de portretterte 1:1 ønsker hun at betrakteren skal merke tilstedeværelsen av de ulike personlighetene.  
 
Historisk var det de individer som skilte seg ut fra massen som ble portrettert, enten i kraft av sosiale eller intellektuelle maktposisjoner. Målet med portrettet var ikke bare å avbilde, men like mye å skape et symbol. Portrettmaleriet er en gammel tradisjon som er blitt ført videre i det siste århundret gjennom fotografiet som dominerende medium av kunstnere som Thomas Ruff, Cindy Sherman, men også ved maleriet gjennom blant andre Chuck Close, Lucian Freud, Gerhard Richter, John Currin og Elisabeth Peyton. 
 
Wiig Storaas er opptatt av egenverdien i håndverket. Selve tiden det tar å male bildet er synlig i maleriene hennes. Dette er en formal kontrast til fotografiets øyeblikkelighet, og en forutsetning for å behandle fotografisk materiale i et medium som etter fotografiet alltid blir sett av øyne som er tilvendt den fotografiske optikken.  
 
Wiig Storaas mestrer ulike maleriske tradisjoner og viser her at hun er opptatt av ulike former for visualitet. Portrettene ligger tett opptil fotografiets uttrykk, men har likevel maleriets kvaliteter. Tydelige penselstrøk og evnen til beskrivelse av hårets struktur, samt plaggenes stofflighet er viktige virkemidler.  
 
Wiig Storaas har tildligere stilt ut i Edsvik Konsthall, Museet for samtidskunst, Galleri Christian Torp, Bomuldsfabrikken. Trafo Kunsthall og Kunstnerforbundet. Hun er representert i en rekke betydningsfulle offentlige samlinger, bl.a. med flere verk i Nasjonalmuseet, samt Norges Bank, Telenor, UD, og private samlinger.

Nye portretter
 • Marianne Wiig Storaas - Nye portretter
 • Marianne Wiig Storaas
 • Aleksandra
 • 20145
 • Oil on canvas
 • 100x75 cm
Nye portretter
 • Marianne Wiig Storaas - Nye portretter
 • Marianne Wiig Storaas
 • Overview (1)
 • 2014
Nye portretter
 • Marianne Wiig Storaas - Nye portretter
 • Marianne Wiig Storaas
 • Christian
 • 2014
 • Oil on canvas
 • 100x75 cm
Nye portretter
 • Marianne Wiig Storaas - Nye portretter
 • Marianne Wiig Storaas
 • Overview (2)
 • 2014
Nye portretter
 • Marianne Wiig Storaas - Nye portretter
 • Marianne Wiig Storaas
 • Alexander Og Christian
 • 2014
 • Oil on canvas
 • 140x110 cm
Nye portretter
 • Marianne Wiig Storaas - Nye portretter
 • Marianne Wiig Storaas
 • Per Christian
 • 2014
 • Oil on canvas
 • 190x130 cm
Nye portretter
 • Marianne Wiig Storaas - Nye portretter
 • Marianne Wiig Storaas
 • Kira
 • 2014
 • 190x130 cm
Nye portretter
 • Marianne Wiig Storaas - Nye portretter
 • Marianne Wiig Storaas
 • Behzad Og Helene
 • 2014
 • Oil on canvas
 • 190x130 cm
Nye portretter
 • Marianne Wiig Storaas - Nye portretter
 • Marianne Wiig Storaas
 • Pernilleog Joachim
 • 2014
 • Oil on canvas
 • 160x130 cm