Landsforeningen Norske Malere Kunstner database

Eamon O´Kane               In an ideal world.....             05.04 - 07.05

En ideell verden....

Eamon O’Kanes installasjoner og bilder tar i bruk modernismens billedverden som et utgangspunkt

for å undersøke menneskenes edle forsøk på å utvikle et harmonisk forhold til omgivelsene. Hans

installasjoner inspirert av Friedrich Fröbel fungerer som en hommage til  oppfinneren av barnehagen

og de modernistiske kunstnerne, arkitektene og designerne som har latt seg påvirke av hans lære. I

O’Kanes malerier er modernismen den gjennomgående tråden som brukes for å undersøke det

tveeggede ved menneskelige bragder – hvordan en kunstnerisk streben mot en opphøyet, utopisk

tilstand uunngåelig fører til nederlag.  

Hos LNM presenterer kunstneren en serie malerier og tegninger på mdf/kryssfiner og papir i mindre

og mellomstore format med arkitektoniske motiv. I tillegg viser han en pågående serie malerier med

tittlen Ideal Collection som O´Kane arbeidet med i over ti år.

I sin omtale av O´Kanes arbeider uttalte tidligere seniorkurator ved Irish Museum of Modern Art,

Catherine Marshall at: “OʼKane spiller i sine verk på begrepet om det ideelle; det ideelle studioet, den

ideelle kunstsamlingen, det ideelle museet. Begrepet innebærer for OʼKane i likhet med Platon,

filosofen som i størst grad forbindes med det, umuligheten av sin egen eksistens som noe annet enn i

en forestilt eller ideell forstand.  Slik stiller OʼKanes verk opp en forestilt verden hvorigjennom vi kan

erfare den virkelige verden. På en svært personlig måte drar han veksler på noen av kunsthistoriens

ikoniske referanser, både samtidige og eldre, som på en uunngåelig måte påvirket hans praksis og

tenkemåte som ung kunstner. Som en del av en generasjon som er dypt bevisste på Freuds og

Barthes’ tekster, vet O’Kane at det er umulig for oss å overskue kildene til vår egen kreativitet,

ettersom de er deler av det ubevisste minnet. Han går inn for en åpen avsløring istedenfor å late som,

som så mange kunstnere har gjort, at de har oppnådd sitt på egen hånd”

I andre verk utforsker han E-1027 det berømte huset tegnet av Eileen Gray, Mies Van De Rohes Villa

Tugendhadt, Arne Korsmos Villa Stenersen og Planetveien 12 og Walter Gropius´ mesterhus i Dessau.

Eamon O´Kanes utstillingshistorikk spenner om over 50 soloutstillinger og en rekke

gruppeutstillinger, i tillegg til en rekke publikasjoner, priser og kunstneropphold. Hans

tverrdisiplinære praksis har konsekvent tatt i bruk arkitektoniske kontekster, om det er i Fröbels

installasjoner som utforsker omgivelser for lek (som for tiden vises i Rochester Art Center,

Minnesota), eller i verk som Glass House som presenterte en nedskalert modell av Philip Johnsons

ikoniske Glass House på California 101, San Francisco i 2010 og i hans soloutstilling på The Sheldon

Museum i Lincoln, Nebraska, 2013. O’Kane har stilt ut i utstillinger kuratert av Dan Cameron, Lynne

Cooke, Klaus Ottman, Salah M.Hassan, Jeremy Millar, Angelika Nollert, Yilmaz Dziewior, og andre.

Han har mottatt The Taylor Art Award, The Tony O´Malley Award, Fulbright Award,  EV+A open

award (Dan Cameron), IMMA residency i Dublin, BSR stipend i Rome, CCI residency i Paris, og Pollock

Krasner stiftelses pris. Han har vært på shortlisten for AIB Prize, PS1 studio fellowship, NYC og

Jerwood Drawing Prize i London. Siden 2011 har Eamon O’Kane vært professor for visuell kunst ved

KHiB.

// In an ideal world...

Eamon O’Kane utilizes the imagery of Modernism in both his installations and images as a

jumping off point to explore humankinds’s noble attempts to develop a harmonious

relationship with the environment.  His Fröbel-inspired installations pay homage to Friedrich

Fröbel, the inventor of Kindergarten, and those Modernist artists, architects, and designers

so influenced by his teachings.  In his paintings, Modernism becomes the thread by which

Eamon explores the double-edged sword of human achievement – the effort to achieve

utopia through artistic pursuits and the inevitability of the failure to reach that exalted state of

existence.  

At Galleri LNM the artist presents a new series of small and medium scale architectural

paintings and drawings on panel and paper as well as an ongoing series of paintings entitled

Ideal Collection which O´Kane has been working on for over ten years. As former Senior

Curator of the Irish Museum of Modern Art, Catherin Marshall states;

" OʼKane plays on the notions of the ideal; the ideal studio, the ideal art collection, the ideal

museum in his work. The concept, for OʼKane as for Plato, the philosopher most deeply

associated with it, clearly indicates the impossibility of its existence, in any thing other than

an imagined or spiritual sense. So OʼKaneʼs work posits an imaginary world against which to

experience the real one. In a very personal way he draws together some of the icons of art

history, contemporary as well as historic, that inevitably impacted on his practice and his

thinking as a young artist. Coming from a generation profoundly informed by the writing of

Freud and Barthes, OʼKane knows that it is impossible for any of us to acknowledge all the

sources of our creativity, since many are deeply embedded in unconscious memory. He opts

for open revelation instead of pretending, as so many artists have done, that they achieved

what they did single-handedly."

In other works in the exhibition he investigates E-1027 the famous house designed by Eileen

Gray, Mies Van De Rohe´s Villa Tugendhadt, Arne Korsmo´s Villa Stenersen and

Planetveien 12 and Walter Gropius´s Master Houses in Dessau, Germany.

Eamon O´Kane has over 50 solo shows and numerous group shows, publications, and

awards/residencies to his credit. His multi-disciplinary practice has consistently been drawn

to architectural contexts, whether in his ‘Froebel’ installation works that explore environments

of play (currently on show at Rochester Art Center in Minnesota), or else in works such as

Glass House that presented a scaled model of Philip Johnson’s iconic ‘Glass House’ at

California 101, San Francisco in 2010 and in his solo exhibition at The Sheldon Museum in

Lincoln, Nebraska in 2013. O’Kane has exhibited widely in exhibitions curated by Dan

Cameron, Lynne Cooke, Klaus Ottman, Salah M.Hassan, Jeremy Millar, Angelika Nollert,

Yilmaz Dziewior, and others. He has been recipient of The Taylor Art Award, The Tony

O´Malley Award, a Fulbright Award, an EV+A open award (Dan Cameron), IMMA residency

in Dublin, BSR Scholarship in Rome, CCI residency in Paris, and a Pollock Krasner

foundation grant. He has been short-listed for the AIB Prize, PS1 studio fellowship in NYC

and the Jerwood Drawing Prize in London. Since 2011, he has been professor of Visual Art

and Painting at Bergen Academy of Art and Design, Norway.


Aktuelt fra LNM
Ledige stillinger ved Ålesund Kunstfagskole

Ålesund Kunsfagskole søker lærere innenfor visuelle kunstfag. Søkere må være proffesjonelle og yrkesaktive kunstnere. Klikk her for mer informasjon.

Program vår 2017

For program vår 2017 klikk her.

Invitasjoner til Galleri LNM

Meld deg på vår invitasjonsliste

 

Galleri LNM / Kongensgt 2 / 0153 oslo / tlf 45834426   -   Åpningstider: tir-fre 11-17 / lør-søn 12-16   -   Epost: daglig@lnm.no