Medlemsskap i LNM kan søkes om samtidig, og er obligatorisk for å tilbys utstillingsplass.

Medlemskap i LNM tilbys etter en samlet vurdering av søkerens kunstfaglige formelle og reelle kompetanse basert på kunstnerisk praksis, utdanning og aktivitet.

Mer informasjon om opptakskriterier

Les tips til søknad