Alle kunstnere som bor i Norge og norske kunstnere bosatt i utlandet ønskes velkommen til å søke Høstutstillingen 2018, statens 131. kunstutstilling.  I år arrangeres den i perioden 8. september–14. oktober – som alltid på Kunstnernes Hus og med Norske Billedkunstnere som arrangør. 

Kunstutdanning er ikke et krav for å søke, heller ikke medlemskap i en kunstnerorganisasjon. Hver søker kan søke med opptil tre verk. Kunstnergrupper kan søke via én representant.

Utstillingen skal fortrinnsvis vise nye verk – det vil si arbeider produsert de siste to årene. Det er ønskelig at verkene ikke er innkjøpt av offentlige institusjoner. Høstutstillingen er en salgsutstilling. For avdøde kunstnere kan arvinger søke om deltakelse det første året etter kunstnerens død.

Alle arbeider blir vurdert av Den Nasjonale Jury (DNJ). Juryen består av kunstnere og velges for to år gjennom av blant NBKs medlemmer. Utstillingen juryeres i to omganger. 1. juryering skjer på grunnlag av digital dokumentasjon. Under 2. juryering vurderes originalverk.

DNJ har juryeringen av Statens Kunstutstilling som sitt viktigste arbeidsområde og har det kunstneriske ansvar for utstillingen. Juryens kunstneriske avgjørelser må ikke begrunnes og kan ikke overprøves.

Den Nasjonale Jury 2018 består av: Tom Stian Kosmo, Anders Kjellesvik, Marte Aas, Julie Lillelien Porter, Joar Nango og Anna Ihle.

Besøk Høstutstillingens nettside for mer informasjon, eller søk her