Daglig leder har i samarbeid med styret som oppgave å styrke LNM sin posisjon i samtidskunst feltet, og bidra til at LNM er en sentral aktør innenfor diskursen rundt samtidsmaleri.

Daglig leder må inneha både kunstfaglig, administrativ og økonomisk kompetanse, i kombinasjon med gode leder- og samarbeidsevner.

Daglig leder har ansvaret for den daglige driften og foreningens øvrige ansatte.

LNM mottar offentlig driftstøtte og det kreves derfor gode kommunikasjonsevner opp mot tilskuddsgivere og eksterne samarbeidspartnere for å sikre finansiering av drift og spesifikke prosjekter.

Foreningens målsetninger, og galleriets utstillings- og arrangementsprogram fastsettes av styret i samarbeid med daglig leder. Styret velges på medlemmenes årsmøte.

Om arbeidsgiveren

LNM er både en landsdekkende fagorganisasjon med ca 600 profesjonelle malere som medlemmer, og et galleri som viser norsk samtidsmaleri. LNM ble etablert i 1968, og er en av fag- og grunnorganisasjonene i Norske Billedkunstnere (NBK).

LNM har som mål å gjennom utstillinger og arrangementer være en sentral aktør innen formidlingen av og diskursen rundt samtidsmaleri. Samtidig ivaretar vi medlemmenes interesser innenfor kunstfeltet og offentligheten.

Galleriet og administrasjonen holder til i nyoppussede lokaler i Kongens gate 2, ved Bankplassen i Kvadraturen. Det er for tiden 4 ansatte i LNM, hvorav 2 i 50% stilling.

Ønskede kvalifikasjoner:

• Kunstfaglig kompetanse

• Administrativ- og økonomisk kompetanse

• Universitets- eller høyskoleutdanning

• Systematisk gjennomføringsevne

• Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner

• Gode evner til samarbeid med publikum, medlemmer, styre og stab

Fulltids åremål stilling på 5 år, med mulighet for forlengelse i 5 nye år.

Lønn etter avtale. Stillingen er innlemmet i Statens Pensjonskasse

Tiltredelse: 1. August 2019, eller etter avtale Søknadsfrist 25. 04. 2019

Søknad med relevante vedlegg sendes til soknad@lnm.no

Kontaktperson: Agnethe Berentsen, daglig leder: abh@lnm.no Mob. 458 34 265